• Home
  • Danh mục Bài Viết
Công đức là gì?

Trước hết, thuật ngữ công đức (C. 功德; P. punna; S. punya; E. merit) trong Phật giáo có các nghĩa sau: 1. Đức hạnh ưu tú, công lao, đức hạnh, phẩm chất cao quý, tích luỹ được do làm các việc thiện; 2. Phúc lành, đức hạnh, điều tốt lành, việc thiện; 3. Cái nhân…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Phật giáo Đại thừa

Vào thời kỳ Ấn Độ cổ đại, một phong trào mới là Phật giáo Đại thừa xuất hiện khoảng đầu Công nguyên. Sự xuất hiện này diễn ra trong một bối cảnh đổi thay sâu sắc của chính trị xã hội của đất nước này sau khi Đại đế A-Dục (Asoka, trị vì Ấn Độ…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Cư sĩ với sự bất tử

Vào thời đức Phật Thích Ca còn tại thế, ngài đã thấy sự thành tựu mục đích của việc tu tập không chỉ dành cho những vị xuất gia mà còn cho cả đối với những vị cư sĩ. Trong kinh tạng Pali của Phật giáo Nguyên thuỷ có ghi: “Bất tử, bất tử, này…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Cố Trưởng lão HT. Thích Minh Châu: Thực tu – Thực học – Giá trị giáo dục

Lược sử về cố Trưởng lão HT Thích Minh Châu: Hòa Thượng Thích Minh Châu – Ngài sinh năm 1918 trong một gia đình nho giáo tại Nghệ An – 1939 đỗ bằng cao đẳng tiểu học Đông Dương – 1940 đỗ tú tài toàn phần tại Trường Khải Định – Huế (nay là Trường…Read More

23-07-22 Thích Tâm Đức
HÃY TU HỌC MỘT CÁCH KHÉO LÉO LỜI PHẬT DẠY

Thế Tôn giảng pháp cho các Tỳ kheo như chiếc bè để vượt qua sông, không phải để nắm lấy, Chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Đức Thế Tôn xác định Thế Tôn thuyết pháp, như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy. Ví như một…Read More

20-07-22 Thích Tâm Đức