Bậc trí xây hòn đảo

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Câu kệ 25 – 26

25. “Nỗ lực, không phóng dật,
Tự điều, khéo chế ngự.
Bậc trí xây hòn đảo,
Nước lụt khó ngập tràn.”

26. “Chúng  ngu si thiếu trí,
Chuyên sống đời phóng dật.
Người trí, không phóng dật,
Như giữ tài sản quý.”

Người có chánh niệm thì Đức Phật ví như là một hòn đảo và nước lụt không bao giờ ngập tràn. Nước lụt đây là chỉ cho sự tham dục, tham lam, đắm say trong những chuyện hấp dẫn của thế gian. Người có chánh niệm thì không bị lung lay, không bị dao động bởi những thú vui của thế gian.

Đức Phật ví người phóng dật là do vô minh, ngu si, người thiếu trí. Người không phóng dật là người trí, tu tập và hiểu đạo.

Người không phóng dật chắc chắn có sức khỏe, không bị bịnh tật nên không tốn kém tiền bạc. Cho nên người khỏe mạnh, người trí như giữ được tài sản quý đó không có bị thất thoát.

Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments