• Home
  • Danh mục Bài Viết
Còn một chút để nhớ và quên

Thật vui mừng khi cầm trong tay lá thư thỉnh giảng cho Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội do Hoà thượng Viện trưởng mời. Lại có thêm niềm vui mới cho nghiệp trồng người. Trường toạ lạc trên một sườn núi Sóc, thật đẹp và thật kín đáo. Bốn toà nhà ba…Read More

20-08-22 Thích Tâm Đức
Hạnh phúc tinh thần là tối thắng

Khi so sánh các loại hạnh phúc thì Đức Phật cho rằng hạnh phúc tinh thần là tối thắng. Có lần giảng giải cho thương gia Anāthapindika, Đức Phật nói có bốn loại hạnh phúc, đó là hạnh phúc của sở hữu, thọ hưởng, không nợ và thanh tịnh. Và ba loại hạnh phúc trên…Read More

19-08-22 Thích Tâm Đức
Âm thanh của một bàn tay

Ý nghĩa của bài giảng: Âm thanh của một bàn tay = Âm thanh của không âm thanh = Siêu việt qua tất cả mọi âm thanh = Chủ thể nhập làm một với khách thể (Thiền định) = Giác ngộ. Kính thưa toàn thể quý vị, khi đến đây học thiền thì khoảng 30…Read More

18-08-22 Thích Tâm Đức
Những hình ảnh và bút tích của Ôn, quý nhất đời con

1.Quy y Tam Bảo và Giữ gìn 5 giới cấm, tháng 9/1974 tại Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. 2 và 3.Tại Vũng Tàu, năm 1998. 4.Tại Học viện PGVN-Tp.HCM năm 2000. 5.Gởi đệ tử ngày 27/7/1996 (…vì thầy là đệ tử thứ nhất của tôi được thi bằng tiến sĩ… và đậu xong về…Read More

13-08-22 Thích Tâm Đức
Tri ân Ôn và báo ân Ôn

Nhân dịp Kỷ niệm 10 năm viên tịch của Cố Đại lão Hoà thượng Thích Minh Châu viên tịch (2012-2022) chúng con mạn phép, trong tình thân, gọi Hoà thượng bằng Ôn. Ôn : 1. đã thể hiện giá trị thực của con người, đó là thực tu và thực học. 2. chủ trương giáo…Read More

13-08-22 Thích Tâm Đức
Phương pháp thực hành thiền Phật giáo

Sức khỏe đựơc định nghĩa “là một tình trạng hoàn toàn sảng khoái (well-being, bien-être) về thể chất, tâm thần và xã hội, chớ không phải chỉ là không có bệnh hay tật” (WHO, Tổ chức sức khỏe thế giới, 1946)[1]. I. LỢI ÍCH CỦA THIỀN Đức Phật : “Gahanam h’etam Pessa yadidam manussà, uttànakam…Read More

03-08-22 Thích Tâm Đức
Xung Đột và Ảo Giác

Xung đột là chuyện  thường ngày của con người ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Nó dễ dàng xảy ra trong một con người, trong một gia đình hoặc trong một phạm vi lớn hơn, giữa những sắc tộc hay giữa những quốc gia; và mỗi khi xảy ra  nó dẫn tới…Read More

03-08-22 Thích Tâm Đức
Ai sống nhìn tịnh tướng

Câu kệ số 7: Ai sống nhìn tịnh tướng, Không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác, chẳng tinh cần. Ma uy hiếp kẻ ấy, như cây yếu trước gió. Câu kệ số 8: Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, Có lòng…Read More

02-08-22 Thích Tâm Đức
Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu

Câu kệ số 5: Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu. Câu kệ số 6: Và người khác không biết, Chúng ta đây bị hại. Chỗ ấy, ai hiểu được Tranh luận được lắng êm. Hai câu kệ này nói lên sự…Read More

02-08-22 Thích Tâm Đức
Tranh hơn, tranh thua

Câu kệ số 3: Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi Ai ôm hiềm hận ấy, Hận thù không thể nguôi. Câu kệ số 4: Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. Trong cuộc sống xưa nay vấn đề…Read More

02-08-22 Thích Tâm Đức