• Home
  • Thẻ Trần Nhân Tông
Phật hoàng Trần Nhân Tông: Thân thế và sự nghiệp

Phật hoàng Trần Nhân Tông Ở Việt Nam, vào thời kỳ đầu độc lập, hầu hết nhà vua đều giỏi về quân sự nhưng chưa có kinh nghiệm về nghệ thuật điều hành đất nước. Vì lẻ đó, những vua triều nhà Đinh và Tiền Lê luôn sử dụng kiến thức của những tăng sĩ…Read More

05-12-22 Thích Tâm Đức
The Way to Trúc Lâm Meditation School in Vietnam

“The Way to Trúc Lâm Meditation School in Vietnam” (Đường đến thiền phái Trúc Lâm tại Việt Nam) Sau khi nhận giấy phép xuất bản vào ngày 16-07-2020, quyển sách đã được Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội in xong cách nay vài ngày. Nguyên nhân sách ra đời thật tình…Read More

13-11-22 Thích Tâm Đức
Trần Nhân Tông – Một chiến lược gia Phật giáo Việt Nam toàn diện

PGVN thời Trần Nhân Tông, một ý thức hệ PG chủ lực Vai trò chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội thời Trần Nhân Tông. Chiến lược giữ nước lâu dài của Trần Nhân Tông Kết luận I. PGVN THỜI TRẦN NHÂN TÔNG, MỘT Ý THỨC HỆ PHẬT GÍAO CHỦ LỰC Cuối năm 1225,…Read More

24-08-22 Thích Tâm Đức
Sự khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Nhị tổ Pháp Loa với ý thức hệ Phật giáo

 Trần Nhân Tông xuất gia năm 1294 và Pháp Loa xuất gia vào năm 1304. Pháp Loa là môn đệ của Trúc Lâm đại sĩ Trần Nhân Tông, và lại được Trần Nhân Tông cử làm Tổ sư thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm vào năm 1308, chỉ mới bốn năm sau khi Pháp…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Pháp Loa – một nhà tổ chức Phật giáo lỗi lạc

Theo các tài liệu cho biết: “Pháp Loa (法螺; 23 tháng 5 năm 1284 – 22 tháng 3 năm 1330), còn có tên là Minh Giác (明覺) hay Phổ Tuệ Tôn giả (普慧尊者), là một thiền sư, nhà lãnh đạo Phật giáo Đại thừa ở Đại Việt thế kỷ 13. Ông tu theo pháp môn…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Sự tiếp tục xây dựng một ý thức hệ Phật giáo độc lập sau chiến tranh của Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông (1258-1308): Ngài là con cả của vua Trần Thánh Tông, một vị vua yêu nước và anh hùng. Ngài nổi tiếng về lòng khoan dung độ lượng, chủ trương một chính sách đoàn kết, khoan thư sức dân, tuyển mộ nhân tài cho bộ máy nhà nước ngang qua thi cử, và mở…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức