Sự khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Nhị tổ Pháp Loa với ý thức hệ Phật giáo

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

 Trần Nhân Tông xuất gia năm 1294 và Pháp Loa xuất gia vào năm 1304. Pháp Loa là môn đệ của Trúc Lâm đại sĩ Trần Nhân Tông, và lại được Trần Nhân Tông cử làm Tổ sư thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm vào năm 1308, chỉ mới bốn năm sau khi Pháp Loa xuất gia, lại trước sự chứng giám của vua con Trần Anh Tông và cả triều đình. Sự việc này chứng tỏ tính cấp thiết vì Trần Nhân Tông như tiên liệu được sức khỏe (Trần Nhân Tông mất cùng năm 1308 trước khi Pháp Loa được cử làm Nhị tổ Trúc Lâm) suy giảm và cần tìm người tài ba thay thế và tổ chức thành công một giáo hội Trúc Lâm để thống nhất ý chí toàn quân và dân, và may quá Sơ tổ đã tìm được vị thừa kế tiềm năng, đó là Pháp Loa.

– Với sự nhận biết sắc bén, Trần Nhân Tông đã cử Huyền Quang, một nhân tài đa văn bác học, thông thạo Phật lý, theo hầu và hỗ trợ cho Pháp Loa. Về sau, Pháp Loa truyền y bát cho Huyền Quang trở thành Tam tổ Trúc Lâm.

– Với sự hỗ trợ của Sơ tổ, Tam tổ và triều đình, Pháp Loa đã phát huy khả năng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những mô tả được nêu trên.

Có thể nói Nhị tổ Pháp Loa đã biến ước mơ của Sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông thành hiện thực. Đó là, lần đầu tiên nước Đại Việt có được một hệ thống tổ chức giáo hội Phật giáo Trúc Lâm với đông đủ tứ chúng, cơ sở vật chất cùng kinh sách đầy đủ trên cả nước. Phật giáo Trúc Lâm lại được triều đình cảm tình, ủng hộ triệt để. Tất cả đã tạo nên một khối đoàn kết, thống nhất ý chí, giúp nước Đại Việt độc lập, chủ quyền ít nhất cho đến hết thế kỷ thứ 14:

Vua Trần-Nghệ-Tông (陳藝宗, 1322-1395) nói:

Triều trước dựng nước, có luật pháp, chế độ riêng, không theo quy chế của nhà Tống, là vì Nam Bắc, nước nào làm chủ nước đó, không phải bắt chước nhau.”[1]

Thích Tâm Đức

[1] Viện Khoa-học Xã-hội Việt-Nam, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư , I, Hà Nội, 1971-1972, 1993, tr.151.

Nội dung chính
Comments