• Home
  • Thẻ Phật giáo Việt nam
CHIA SẺ PHẬT PHÁP TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

Thượng Tọa Thích Tâm Đức chia sẻ Phật pháp với đề tài “Niệm Phật và Niệm Phật A Đi Đà” cho khoá tu Phật Thất khoá 97 – Pháp Hội Niệm Phật gồm hơn 2.500 tăng ni và Phật tử tại chùa Hoằng Pháp, TP.HCM.

26-08-22 Thích Tâm Đức
Thiền và giáo dục đại học Việt nam thời hội nhập

  Sự suy sụp kinh tế toàn cầu hiện nay là một sự phá sản tất yếu của chủ nghĩa thực dụng (Pragmatism) hay hưởng thụ quá mức (over-consumerism), những biểu hiện của lòng tham đầy vị kỷ. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn hoặc đang bị mê hoặc hay…Read More

24-08-22 Thích Tâm Đức
Giáo dục cho công chúng, giáo dục tín ngưỡng và truyền thông

Nhằm đạt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam bước vào tiến trình toàn cầu hoá, Nhà nước Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp bao gồm Giáo dục công chúng, Giáo dục tín ngưỡng và Truyền thông. Giáo dục…Read More

22-08-22 Thích Tâm Đức
Phật giáo Việt nam – Hộ quốc an dân

  I. HỒI TƯỞNG Sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam: Nhiều lần trong lịch sử của nhân loại, những sự việc đã xảy ra chỉ có thể đặt trong phạm trù những hiện tượng kỳ diệu. Những hiện tượng như vậy đã làm ngạc nhiên cả những nhà sử học lẫn khoa…Read More

22-08-22 Thích Tâm Đức
Vô vi cư điện các

“Làm thế nào để quốc gia được vững bền?”. Câu hỏi trọng đại này được vua Lê Đại Hành (980 – 1005) nêu lên không lâu sau khi giành lại chủ quyền quốc gia, chấm dứt nghìn năm nô lệ và nội chiến và đã được Thiền sư Pháp Thuận trả lời như sau:  …Read More

20-08-22 Thích Tâm Đức
Thiền Phật giáo ở Việt Nam

Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, khoảng đầu Công nguyên, và tồn tại cùng với sự thăng trầm của đất nước qua những cuộc ngoại xâm và nội chiến. Trong sự cộng tồn với dân tộc Phật giáo đã có những đóng góp quan trọng về mọi lĩnh vực chính…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Sự khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Nhị tổ Pháp Loa với ý thức hệ Phật giáo

 Trần Nhân Tông xuất gia năm 1294 và Pháp Loa xuất gia vào năm 1304. Pháp Loa là môn đệ của Trúc Lâm đại sĩ Trần Nhân Tông, và lại được Trần Nhân Tông cử làm Tổ sư thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm vào năm 1308, chỉ mới bốn năm sau khi Pháp…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Pháp Loa – một nhà tổ chức Phật giáo lỗi lạc

Theo các tài liệu cho biết: “Pháp Loa (法螺; 23 tháng 5 năm 1284 – 22 tháng 3 năm 1330), còn có tên là Minh Giác (明覺) hay Phổ Tuệ Tôn giả (普慧尊者), là một thiền sư, nhà lãnh đạo Phật giáo Đại thừa ở Đại Việt thế kỷ 13. Ông tu theo pháp môn…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Sự tiếp tục xây dựng một ý thức hệ Phật giáo độc lập sau chiến tranh của Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông (1258-1308): Ngài là con cả của vua Trần Thánh Tông, một vị vua yêu nước và anh hùng. Ngài nổi tiếng về lòng khoan dung độ lượng, chủ trương một chính sách đoàn kết, khoan thư sức dân, tuyển mộ nhân tài cho bộ máy nhà nước ngang qua thi cử, và mở…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Tu tập giới học của thiền phái Trúc Lâm tại Việt Nam ngày nay

Thiền phái Trúc-Lâm có nhiều phương pháp tu tập, đó là sám hối, niệm Phật, tuân giữ các giới điều, ngồi thiền, nghiên cứu kinh điển. Về giới học, ngoài những điều luật trong Dharmagupta được hầu hết các chùa Đại thừa ở Việt Nam hiện nay áp dụng, thiền phái Trúc-Lâm nhấn mạnh đến…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức