• Home
  • Thẻ Phật giáo Việt nam
Phật Giáo Và Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3

Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hợp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hằng năm do Liên Hợp Quốc chính thức hóa từ năm 1977. Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ lần đầu tiên được tổ chức…Read More

08-03-23 Thích Tâm Đức
GIẢI THOÁT CHỈ CÓ MỘT

Một khi nhận thức của con người đạt đến Vô Ngã (Anatta; No-self) thì sẽ gặp nhau và đối xử với nhau như nước và sữa – thế giới hòa bình!

28-02-23 Thích Tâm Đức
The Way to Trúc Lâm Meditation School in Vietnam

“The Way to Trúc Lâm Meditation School in Vietnam” (Đường đến thiền phái Trúc Lâm tại Việt Nam) Sau khi nhận giấy phép xuất bản vào ngày 16-07-2020, quyển sách đã được Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội in xong cách nay vài ngày. Nguyên nhân sách ra đời thật tình…Read More

13-11-22 Thích Tâm Đức
Lễ khai giảng Cử nhân Phật học hệ đào tạo từ xa cho hơn 400 tân Tăng Ni Sinh – Cư sĩ (Khóa VIII 2022 – 2026)

Sáng 12/11/2022, Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM long trọng tổ chức lễ khai giảng Cử nhân Phật học hệ đào tạo từ xa khóa VIII (năm 2022 – 2026). Lễ khai giảng cử nhân Phật học hệ đào tạo từ xa cho hơn 400 tân Tăng Ni Sinh – Cư sĩ (Khóa…Read More

12-11-22 Thích Tâm Đức
Teacher Appreciation Ceremony Course-14 Dharma English Department

Mục đích chính của buổi Lễ chính là thể hiện tình cảm sâu đậm với các vị Giáo thọ và giảng viên trong Khoa nói chung và các vị giảng viên của Học viện nói riêng, những người đã ngày đêm tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là giáo dục…Read More

12-10-22 Thích Tâm Đức
CHIA SẺ PHẬT PHÁP TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

Thượng Tọa Thích Tâm Đức chia sẻ Phật pháp với đề tài “Niệm Phật và Niệm Phật A Đi Đà” cho khoá tu Phật Thất khoá 97 – Pháp Hội Niệm Phật gồm hơn 2.500 tăng ni và Phật tử tại chùa Hoằng Pháp, TP.HCM.

26-08-22 Thích Tâm Đức
Thiền và giáo dục đại học Việt nam thời hội nhập

  Sự suy sụp kinh tế toàn cầu hiện nay là một sự phá sản tất yếu của chủ nghĩa thực dụng (Pragmatism) hay hưởng thụ quá mức (over-consumerism), những biểu hiện của lòng tham đầy vị kỷ. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn hoặc đang bị mê hoặc hay…Read More

24-08-22 Thích Tâm Đức
Giáo dục cho công chúng, giáo dục tín ngưỡng và truyền thông

Nhằm đạt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam bước vào tiến trình toàn cầu hoá, Nhà nước Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp bao gồm Giáo dục công chúng, Giáo dục tín ngưỡng và Truyền thông. Giáo dục…Read More

22-08-22 Thích Tâm Đức
Phật giáo Việt nam – Hộ quốc an dân

  I. HỒI TƯỞNG Sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam: Nhiều lần trong lịch sử của nhân loại, những sự việc đã xảy ra chỉ có thể đặt trong phạm trù những hiện tượng kỳ diệu. Những hiện tượng như vậy đã làm ngạc nhiên cả những nhà sử học lẫn khoa…Read More

22-08-22 Thích Tâm Đức
Vô vi cư điện các

“Làm thế nào để quốc gia được vững bền?”. Câu hỏi trọng đại này được vua Lê Đại Hành (980 – 1005) nêu lên không lâu sau khi giành lại chủ quyền quốc gia, chấm dứt nghìn năm nô lệ và nội chiến và đã được Thiền sư Pháp Thuận trả lời như sau:  â€¦Read More

20-08-22 Thích Tâm Đức