Teacher Appreciation Ceremony Course-14 Dharma English Department

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Mục đích chính của buổi Lễ chính là thể hiện tình cảm sâu đậm với các vị Giáo thọ và giảng viên trong Khoa nói chung và các vị giảng viên của Học viện nói riêng, những người đã ngày đêm tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là giáo dục Phật giáo. Đồng thời, tạo ra một buổi sinh hoạt vui vẻ cho các bạn Tăng Ni sinh các khoa, các khóa tại Học viện sau những giờ học hành và chấp tác.

Nguồn: Yotube Đức Định

Nội dung chính
Comments