CHIA SẺ PHẬT PHÁP TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Thượng Tọa Thích Tâm Đức chia sẻ Phật pháp với đề tài “Niệm Phật và Niệm Phật A Đi Đà” cho khoá tu Phật Thất khoá 97 – Pháp Hội Niệm Phật gồm hơn 2.500 tăng ni và Phật tử tại chùa Hoằng Pháp, TP.HCM.

Nội dung chính
Comments