• Home
  • Thẻ Thích Tâm Đức
Buổi học đầu tiên của lớp Pali Grammar 6

    Ngày 26/09/2022, lớp Pali 6 thuộc khoa Anh văn Phật pháp, HVPGVN tại TP. HCM bắt đầu buổi học đầu tiên của giữa học kỳ mới. Thượng Tọa Thích Tâm Đức      Lớp bắt đầu học qua quyển sách mới Reading Pali với những đoạn văn Pali trong kinh tạng. Tăng ni sinh viên…Read More

27-09-22 Thích Tâm Đức
CHÁNH NIỆM

Thượng Tọa Thích Tâm Đức giảng pháp đề tài “Chánh Niệm” tại Thiền Viện Vạn Hạnh ngày 04.09.2022.

05-09-22 Thích Tâm Đức
CHIA SẺ PHẬT PHÁP TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

Thượng Tọa Thích Tâm Đức chia sẻ Phật pháp với đề tài “Niệm Phật và Niệm Phật A Đi Đà” cho khoá tu Phật Thất khoá 97 – Pháp Hội Niệm Phật gồm hơn 2.500 tăng ni và Phật tử tại chùa Hoằng Pháp, TP.HCM.

26-08-22 Thích Tâm Đức
KINH MẬT HOÀN – TRUNG BỘ KINH PHẦN 2

Đề tài: Kinh mật hoàn – Trung Bộ kinh (giảng giải) – Phần 02. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán – San-Jose, California, USA. Năm 2011.

25-08-22 Thích Tâm Đức
KINH MẬT HOÀN – TRUNG BỘ KINH PHẦN 1

Đề tài: Kinh mật hoàn – Trung Bộ kinh (giảng giải) – Phần 01. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán – San-Jose, California, USA. Năm 2011.  

25-08-22 Thích Tâm Đức
Bánh xe Pháp vẫn đang vận chuyển

Nhớ lại cách nay 32 năm, lúc ấy vào năm 1973, không ngờ mình gặp may, được trao cho của báu – Pháp – mà gía trị của nó càng tỉ lệ thuận với thời gian! Người ta có nói: Trong cái rủi có cái may. Vì hoàn cảnh chiến tranh tôi đã phải từ …Read More

22-08-22 Thích Tâm Đức
Thượng Tọa Thích Tâm Đức chia sẻ Phật pháp tại chùa Hoằng Pháp

Thượng Tọa Thích Tâm Đức chia sẻ Phật pháp tại chùa Hoằng Pháp, TPHCM     Sáng 22/08/2022, Thượng Tọa Thích Tâm Đức đã có buổi chia sẻ Phật pháp với đề tài “Niệm Phật và Niệm Phật A Đi Đà” cho khoá tu Phật Thất khoá 97 – Pháp Hội Niệm Phật tại chùa…Read More

22-08-22 Thích Tâm Đức
Tâm sự với Ôn

Kính bạch Ôn, Mới đó mà đã bốn mươi sáu năm kể từ 1973 khi Ôn với tư cách Viện trưởng đã khai giảng lớp thiền đầu tiên cho sinh viên tại Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Con thật may khi tham gia ngay từ đầu lớp thiền này, mỗi khóa ba tháng và…Read More

21-08-22 Thích Tâm Đức
Chữa tâm bệnh

Nhân dịp ngày thứ ba của tuần lễ Pháp hội Dược Sư được tổ chức tại chùa Bằng – Hà Nội và sự thỉnh mời của Thượng tọa Trụ trì Thích Bảo Nghiêm, vào lúc 9g30 sáng ngày 11/10/2011 Thượng tọa Thích Tâm Đức trong chuyến thỉnh giảng tại Học viện Phật giáo Hà Nội,…Read More

21-08-22
Nhớ lời Ôn dặn

Nhớ lại năm ấy Hai nghìn lẻ ba Từ Ấn Độ về Ôn vui mừng lắm Cho gọi lên phòng Ôn hỏi đủ thứ Chuyện học, chuyện người Con liền hồi đáp Ôn rất vui mừng Con cũng rất vui Yên lòng từ đây Thầy trò bên cạnh Vì sự nghiệp chung Giáo dục con…Read More

21-08-22 Thích Tâm Đức