• Home
  • Danh mục Giảng Pháp
CHÁNH NIỆM

Thượng Tọa Thích Tâm Đức giảng pháp đề tài “Chánh Niệm” tại Thiền Viện Vạn Hạnh ngày 04.09.2022.

05-09-22 Thích Tâm Đức
THƯỢNG TỌA THÍCH TÂM ĐỨC CHIA SẺ PHẬT PHÁP TẠI LINH QUY PHÁP ẤN PHẦN 2

Thượng Tọa Thích Tâm Đức chia sẻ Phật pháp tại chùa Linh Quy Pháp Ấn, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng ngày 01.09.2022. Video: Youtube Chơn Chánh Hạnh

05-09-22 Thích Tâm Đức
THƯỢNG TỌA THÍCH TÂM ĐỨC CHIA SẺ PHẬT PHÁP TẠI LINH QUY PHÁP ẤN PHẦN 1

Thượng Tọa Thích Tâm Đức chia sẻ Phật pháp tại chùa Linh Quy Pháp Ấn, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng ngày 01.09.2022. Video: Youtube Chơn Chánh Hạnh

05-09-22 Thích Tâm Đức
CHIA SẺ PHẬT PHÁP TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

Thượng Tọa Thích Tâm Đức chia sẻ Phật pháp với đề tài “Niệm Phật và Niệm Phật A Đi Đà” cho khoá tu Phật Thất khoá 97 – Pháp Hội Niệm Phật gồm hơn 2.500 tăng ni và Phật tử tại chùa Hoằng Pháp, TP.HCM.

26-08-22 Thích Tâm Đức
KINH MẬT HOÀN – TRUNG BỘ KINH PHẦN 2

Đề tài: Kinh mật hoàn – Trung Bộ kinh (giảng giải) – Phần 02. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán – San-Jose, California, USA. Năm 2011.

25-08-22 Thích Tâm Đức
KINH MẬT HOÀN – TRUNG BỘ KINH PHẦN 1

Đề tài: Kinh mật hoàn – Trung Bộ kinh (giảng giải) – Phần 01. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán – San-Jose, California, USA. Năm 2011.  

25-08-22 Thích Tâm Đức
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào lúc 8g30 tối ngày 02/08/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức
NIỆM PHẬT TRONG KINH TẠNG PALI VÀ NIỆM PHẬT A DI ĐÀ

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào lúc 8g30 tối ngày 01/08/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức
TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA PHẦN 4

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào ngày 02/08/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức
TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA PHẦN 3

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào ngày 01/08/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức