The Way to Trúc Lâm Meditation School in Vietnam

“The Way to Trúc Lâm Meditation School in Vietnam” (Đường đến thiền phái Trúc Lâm tại Việt Nam) Sau khi nhận giấy phép xuất bản vào ngày 16-07-2020, quyển sách đã được Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội in xong cách nay vài ngày. Nguyên nhân sách ra đời thật tình…Read More

13-11-22 Thích Tâm Đức
“Ekayāna Philosophy of the Saddharmapuṇḍarīka Sūtra” (Triết lý Nhất thừa của Kinh Pháp Hoa)

Quyển sách “Ekayāna Philosophy of the Saddharmapuṇḍarīka Sūtra” (Triết lý Nhất thừa của Kinh Pháp Hoa) do nhà xuất bản Low Price Publications ở Delhi in ấn và phát hành, hiện ở trong Thư viện Quốc hội Mỹ và được giới thiệu trên các Website quốc tế. Thông tin tác phẩm Tác giả: Thích Tâm…Read More

10-10-22 Thích Tâm Đức
Đường đến thiền phái Trúc Lâm tại Việt Nam

Kính thưa quý vị, Việt Nam, một đất nước nhỏ bé hình chữ S, có vị trí rất đặc biệt ở Đông Nam Á, giữa hai nước lớn Ấn – Trung và hướng ra Thái Bình Dương. Cách nay khoảng 4000-5000 năm khi thời đại đồng thau phát triển, đất nước chúng ta trong buổi…Read More

17-07-22 Thích Tâm Đức