The Way to Trúc Lâm Meditation School in Vietnam

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

“The Way to Trúc Lâm Meditation School in Vietnam”
(Đường đến thiền phái Trúc Lâm tại Việt Nam)
Sau khi nhận giấy phép xuất bản vào ngày 16-07-2020, quyển sách đã được Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội in xong cách nay vài ngày.
Nguyên nhân sách ra đời thật tình cờ và có lẻ chỉ vì “chút tự ái dân tộc”. Nhớ lại mùa thu năm 1993 vị GS tân Khoa trưởng Phân khoa Phật học Đại học Delhi, Ấn Độ, trong khi chờ nhận nhiệm vụ đã ngao du vài nước Đông Á không có Việt Nam. Sau khi về lại Ấn Độ vị này cho tổ chức một buổi tọa đàm. Vị GS khen lấy khen để Phật giáo ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan. Thế rồi, đến phần hỏi – đáp, bần tăng đứng dậy hỏi: “Thưa GS, vậy thì Phật giáo ở Việt Nam thế nào?”. Vị GS đưa ngón tay đặt lên trán một tí rồi trả lời “Nothing”, nghĩa là, “tôi không biết tí gì về Phật giáo Việt Nam hết”. “Ôi! Lịch sử Phật giáo Việt Nam và dân tộc tôi anh hùng vậy mà ngài không biết à”, bần tăng thầm nghĩ, và đây là lý do hình thành quyển sách này.
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *