• Home
  • Thẻ Thiền Phật Giáo
Thiền và giáo dục đại học Việt nam thời hội nhập

  Sự suy sụp kinh tế toàn cầu hiện nay là một sự phá sản tất yếu của chủ nghĩa thực dụng (Pragmatism) hay hưởng thụ quá mức (over-consumerism), những biểu hiện của lòng tham đầy vị kỷ. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn hoặc đang bị mê hoặc hay…Read More

24-08-22 Thích Tâm Đức
Thiền – Một nét đẹp văn hoá học đường

Thiền, một khái niệm có thể quen hoặc chưa quen đối với các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học toàn quốc: “Văn hoá học đường – Lý luận và thực tiễn.” Nhưng nó có một giá trị lý luận và thực tiễn rất cao, và lại càng có ý nghĩa một khi được…Read More

21-08-22 Thích Tâm Đức
Sự ảo hoá

Ngày nay những hiện tượng tiêu cực như stress, bạo hành, buồn chán, tự tử…xảy ra trong gia đình, học đường và xã hội đang gia tăng một cách đáng báo động. Tất cả những hiện tượng này đều liên quan đến lãnh vực tâm lý và giáo dục; lẽ ra chúng có thể đã…Read More

21-08-22 Thích Tâm Đức
Chữa tâm bệnh

Nhân dịp ngày thứ ba của tuần lễ Pháp hội Dược Sư được tổ chức tại chùa Bằng – Hà Nội và sự thỉnh mời của Thượng tọa Trụ trì Thích Bảo Nghiêm, vào lúc 9g30 sáng ngày 11/10/2011 Thượng tọa Thích Tâm Đức trong chuyến thỉnh giảng tại Học viện Phật giáo Hà Nội,…Read More

21-08-22
Thiền và cảm xúc

Thiền và cảm xúc có một mối quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình tu tập, chuyển hoá tâm cho đến khi đạt được mục đích giác ngộ và giải thoát. Thiền, có xuất xứ từ Ấn Độ cổ đại, được xem là một phương pháp giáo dục con người một cách toàn…Read More

21-08-22 Thích Tâm Đức
Phương pháp thực hành thiền Phật giáo

Sức khỏe đựơc định nghĩa “là một tình trạng hoàn toàn sảng khoái (well-being, bien-être) về thể chất, tâm thần và xã hội, chớ không phải chỉ là không có bệnh hay tật” (WHO, Tổ chức sức khỏe thế giới, 1946)[1]. I. LỢI ÍCH CỦA THIỀN Đức Phật : “Gahanam h’etam Pessa yadidam manussà, uttànakam…Read More

03-08-22 Thích Tâm Đức
Thiền Phật giáo ở Việt Nam

Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, khoảng đầu Công nguyên, và tồn tại cùng với sự thăng trầm của đất nước qua những cuộc ngoại xâm và nội chiến. Trong sự cộng tồn với dân tộc Phật giáo đã có những đóng góp quan trọng về mọi lĩnh vực chính…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức