CHỮ TÂM, CHỮ ĐỊA TRONG PHẬT GIÁO

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Hòa Thượng Thích Tâm Đức thuyết giảng Lớp thiền tại Thiền Viện Vạn Hạnh, 750 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Ngày 15/10/2023.

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *