Phật giáo và ngày quốc tế phụ nữ 08-03

Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hợp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hằng năm do Liên Hợp Quốc chính thức hóa từ năm 1977. Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 1909 tại New York, Mỹ do Đảng Xã hội Mỹ đề…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
So sánh công đức của Duy Ma Cật và Tuệ Trung Thượng Sĩ

Có thể nói Duy-ma-cật và Tuệ Trung Thượng Sĩ là hai cư sĩ đặc biệt. Một sự so sánh công đức của hai nhân vật này giúp làm sáng tỏ những vấn đề gì của sự tu tập Phật giáo được thể hiện ở hai nhân cách xa nhau về mặt địa lý và thời…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Tuệ-trung Thượng-sĩ (1230 -1291)

Trần Tung là con trai Trần Liễu, anh ruột Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn và cũng là anh ruột Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm vợ vua Trần Thánh Tông. Ông đã trực tiếp tham gia cầm quân chống giặc Nguyên Mông trong lần thứ hai 1285 và lần thứ ba 1287-88 còn được…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Cư sĩ Duy-ma-cật

Duy-ma-cật (Vimalakīrti) là một thái tử bộ tộc Licchavi, giàu có, sống cuộc đời cư sĩ nhưng với hành trạng của một vị bồ-tát, trí tuệ siêu việt. Liên hệ đến vị cư sĩ đặc biệt này có ba bản kinh trong Hán tạng và một trong Tây tạng tạng. Ba bản kinh chữ Hán liên…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Cư sĩ với sự bất tử

Vào thời đức Phật Thích Ca còn tại thế, ngài đã thấy sự thành tựu mục đích của việc tu tập không chỉ dành cho những vị xuất gia mà còn cho cả đối với những vị cư sĩ. Trong kinh tạng Pali của Phật giáo Nguyên thuỷ có ghi: “Bất tử, bất tử, này…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức