THIỀN ĐỊNH PHẬT GIÁO – PHẦN 3

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Thiền Định Phật Giáo – Do Giảng sư, Tiến sĩ Thượng Tọa Thích Tâm Đức – Giảng và hướng dẫn tại Thiền viện Vạn Hạnh – 750 Nguyễn Kiệm, Tp HCM. Ngày 22.04.2012
Phần 1: Lược Sử Hình Thành Và Phát Triển Thiền Định Phật Giáo
Phần 2: Nội dung thiền định trong Phật Giáo Nguyên Thủy
Phần 3: Kỹ thuật Thiền ngồi và Thiền đi.
Nguồn: Youtube Long Vien

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *