• Home
  • Thẻ Thiền Viện Vạn Hạnh
Buổi học đầu tiên của lớp Pali Grammar 6

    Ngày 26/09/2022, lớp Pali 6 thuộc khoa Anh văn Phật pháp, HVPGVN tại TP. HCM bắt đầu buổi học đầu tiên của giữa học kỳ mới. Thượng Tọa Thích Tâm Đức      Lớp bắt đầu học qua quyển sách mới Reading Pali với những đoạn văn Pali trong kinh tạng. Tăng ni sinh viên…Read More

27-09-22 Thích Tâm Đức
Lễ kỷ niệm 10 năm Đức Đại Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Minh Châu Viên Tịch (2012-2022)

LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM ĐỨC ĐẠI TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG KHAI SÁNG THIỀN VIỆN VẠN HẠNH VIÊN TỊCH (2012- 2022) -Ngày 16 tháng 7 Nhâm Dần (Thứ bảy, 13/8/2022) 16g30: Lễ Tiên thường 17g00: Tiểu thực 19g00: Tụng kinh Di Giáo tại Giác linh đài Dâng hương, đảnh lễ, hữu nhiễu bảo tháp Pháp…Read More

12-08-22
Đạo Tràng Hành Thiền cúng dường an cư kiết hạ tại Thiền Viện Vạn Hạnh

      Sáng 24/7/2022, toàn thể thiền sinh Đạo tràng hành thiền tại thiền viện Vạn Hạnh đã hội đủ duyên lành tề tựu, tác pháp cúng dường trai tăng trong mùa tịnh tu an cư kiết hạ của chư tăng thiền viện Vạn Hạnh.      Cúng dường thọ trai đến Chư Tăng Thầy…Read More

26-07-22
Đạo Tràng Thiền Phật Giáo và Thiền Trà Cúng Dường Thiền Viện Vạn Hạnh

Buổi lễ cúng dường thành kính và trang nghiêm      Chiều 17/7/2022, đạo tràng Thiền Phật Giáo và Thiền Trà đã trang nghiêm như pháp tề tựu đông đủ tại chánh điện Thiền viện Vạn Hạnh, Tp.HCM để cúng dường trai tăng nhân ba tháng an cư kiết hạ PL. 2566, DL. 2022.  …Read More

19-07-22 Thích Tâm Đức