• Home
  • Thẻ Phẩm Song Yếu
Ai sống nhìn tịnh tướng

Câu kệ số 7: Ai sống nhìn tịnh tướng, Không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác, chẳng tinh cần. Ma uy hiếp kẻ ấy, như cây yếu trước gió. Câu kệ số 8: Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, Có lòng…Read More

02-08-22 Thích Tâm Đức
Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu

Câu kệ số 5: Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu. Câu kệ số 6: Và người khác không biết, Chúng ta đây bị hại. Chỗ ấy, ai hiểu được Tranh luận được lắng êm. Hai câu kệ này nói lên sự…Read More

02-08-22 Thích Tâm Đức
Tranh hơn, tranh thua

Câu kệ số 3: Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi Ai ôm hiềm hận ấy, Hận thù không thể nguôi. Câu kệ số 4: Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. Trong cuộc sống xưa nay vấn đề…Read More

02-08-22 Thích Tâm Đức
Ý dẫn đầu các pháp

Hôm nay thật là duyên lành để chúng ta có thể nghe lời Đức Phật dạy. Chúng ta nên nghe Pháp nhiều lần, có thể nghe từ một vị Giảng Sư hoặc từ nhiều vị Giảng Sư khác nhau. Khi nghe nhiều lần thì sự hiểu được sâu xa hơn. Nên việc nghe Pháp rất…Read More

02-08-22 Thích Tâm Đức