• Home
  • Thẻ Môi trường
Nghị định thư Kyoto – Phản ánh lời kêu cứu của môi trường

Nghị định thư Kyōto là một nghị định liên quan đến Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu tầm quốc tế của Liên hiệp quốc với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bản dự thảo được ký kết vào ngày 11 tháng 12 năm 1997 tại Hội nghị các bên tham…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Thiểu dục góp phần bảo vệ môi trường

Đức Phật đã cảnh báo loài người “Thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt… Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái.”[1] Chính tham ái (taṅhā) là nguyên nhân đưa đến khổ đau cho con người. Chính nguyên nhân này mà con người đấu tranh, giành giật, chiến tranh…Trong…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Mục tiêu giải thoát khổ đau của Phật giáo quan hệ mật thiết với môi trường

Tại sao đức Phật từ bỏ sự giàu sang phú quý của vật chất, điều mà đa phần con người đều mơ ước, để tìm cầu một đời sống an lạc, giản đơn, gần gũi với thiên nhiên núi rừng? Đó là vì mục tiêu hạnh phúc chân thật của đời sống tinh thần và…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Từ định lý duyên khởi đến môi trường

Từ định lý duyên khởi này mà đức Phật khám phá ra cái nguyên nhân sâu xa nhất khiến con người luân hồi khổ đau trong sinh tử, đó là cái Ngã (tôi, self, soul, atta, atma) và chính cái Ngã này dẫn đến tham ái (taṅhā). Để phá trừ cái Ngã này đức Phật…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức