• Home
  • Thẻ Đạo Tràng Hành Thiền
THIỀN VÔ NGÃ

Mục đích của thiền là tâm vắng lặng, thanh tịnh, không còn người và cảnh!

25-04-23 Thích Tâm Đức
Phật giáo Và Chủ nghĩa tiêu dùng (Buddhism and Consumerism)

Chiều 03/11/2022, một nữ sinh viên Mỹ được giới thiệu đến tham khảo chủ đề bài viết “Buddhism and Consumerism” (Phật giáo và chủ nghĩa tiêu dùng). Đức Phật đề cập đến nhiều lĩnh vực của đời sống con người, trong đó có kinh tế. Kinh tế học Phật giáo thực chất là việc nghiên…Read More

04-11-22 Thích Tâm Đức
Câu chuyện của thầy

Mỗi sáng chủ nhật từ 07.00 đến 07.30 thầy thường chia sẻ một bài pháp thoại và pháp thoại của chủ nhật này với chủ đề “câu chuyện của thầy học thiền như thế nào”. Giọng thầy rất nhẹ nhàng, thư thái – thầy kể về những ngày đầu khi thầy được học thiền –…Read More

17-10-22 (Hạnh Ngọc)
CHÁNH NIỆM

Thượng Tọa Thích Tâm Đức giảng pháp đề tài “Chánh Niệm” tại Thiền Viện Vạn Hạnh ngày 04.09.2022.

05-09-22 Thích Tâm Đức
Đạo Tràng Hành Thiền cúng dường an cư kiết hạ tại Thiền Viện Vạn Hạnh

      Sáng 24/7/2022, toàn thể thiền sinh Đạo tràng hành thiền tại thiền viện Vạn Hạnh đã hội đủ duyên lành tề tựu, tác pháp cúng dường trai tăng trong mùa tịnh tu an cư kiết hạ của chư tăng thiền viện Vạn Hạnh.      Cúng dường thọ trai đến Chư Tăng Thầy…Read More

26-07-22 (Hoàng Vân)