Đạo Tràng Hành Thiền cúng dường an cư kiết hạ tại Thiền Viện Vạn Hạnh

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

      Sáng 24/7/2022, toàn thể thiền sinh Đạo tràng hành thiền tại thiền viện Vạn Hạnh đã hội đủ duyên lành tề tựu, tác pháp cúng dường trai tăng trong mùa tịnh tu an cư kiết hạ của chư tăng thiền viện Vạn Hạnh.

     Cúng dường thọ trai đến Chư Tăng

Thầy Thích Tâm Đức thực hiện nghi lễ trước khi thọ thực

Đạo tràng thành kính tri ân Thầy Thích Tâm Đức và Thầy Thích Tâm Hạnh cùng toàn thể quý thầy thiền viện Vạn Hạnh đã tạo điều kiện mỗi sáng chủ nhật hàng tuần thiền sinh chúng con được trở về nương nhờ năng lượng thiện lành ba ngôi Tam Bảo, nghe Pháp, ngồi thiền để nuôi dưỡng thân tâm giúp tâm hồn chúng con mỗi ngày thư thái, an lạc, vững chãi hơn…

 Đạo tràng trang nghiêm thực hành thiền vào sáng chủ nhật hàng tuần từ 7h-8h 

     Thiền đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi hành giả chúng con. Chúng con thật khó có thể diễn tả bằng lời nói để đền đáp công ơn to lớn này. Một lần nữa chúng con xin tri ân đức Hoà Thượng Thích Minh Châu, người đã khai sáng thiền viện Vạn Hạnh, ân đức dìu dắt của quý thầy và chư tăng thiền viện Vạn Hạnh. Buổi lễ cúng dường đã được hoàn thành viên mãn trong không khí trang nghiêm thanh tịnh. Cảm ơn quý anh chị thí chủ đã hùn phước cúng dường.

Tin Bài: Thương Nguyễn

Photo: BaDi Tran

Nội dung chính
Comments