Phật giáo Và Chủ nghĩa tiêu dùng (Buddhism and Consumerism)

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Chiều 03/11/2022, một nữ sinh viên Mỹ được giới thiệu đến tham khảo chủ đề bài viết “Buddhism and Consumerism” (Phật giáo và chủ nghĩa tiêu dùng).
Đức Phật đề cập đến nhiều lĩnh vực của đời sống con người, trong đó có kinh tế. Kinh tế học Phật giáo thực chất là việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đạo đức trong việc phát triển kinh tế xã hội.
Kinh tế học Phật giáo không đi sâu vào các vấn đề như phương thức sản xuất, phân phối thị trường, giá trị cung cầu, cân bằng tiêu dùng…mà kinh tế học Phật giáo chú trọng đến hành vi đạo đức trong khi thực hiện hành vi kinh tế là chính…
Một vài hình ảnh về buổi gặp mặt:
– Thích Tâm Đức –
Nội dung chính
Comments