• Home
  • Thẻ Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Hà Nội
Tập thể lớp Cao đẳng khóa VII, Học viện PGVN Hà Nội tri ân Thượng tọa Tiến sĩ Thích thượng Tâm hạ Đức

Tập thể lớp Cao đẳng khóa VII, Học viện PGVN Hà Nội thành kính tri ân, niệm ân trên Thượng tọa Tiến sĩ Thích thượng Tâm hạ Đức! Vị Thầy khả kính, Thầy đã bất từ lao quyện, tuy cao niên trưởng lạp nhưng Thầy đã không ngại khó khăn, từ miền Nam ra miền…Read More

19-10-22
Thượng toạ Tiến sĩ Thích Tâm Đức giảng dạy Đại cương Thiền Phật giáo tại Học viện Phật giáo Việt Nam – Hà Nội

 Cách nay hơn 2600 năm tại Ấn Độ, Đức Phật-Người đầu tiên trên hành tinh này – sau 49 ngày đêm thiền định đã tự mình chứng ngộ, thấy được lý bất sinh bất diệt trong thế giới hiện tượng của vô thường, sinh diệt. Ngài đã chứng được tam minh: Túc mạng minh, Thiên…Read More

19-10-22
Thực tập thiền định tại Học viện PGVN tại Hà nội

Ngày 16/10/2022 lớp CĐ7.1 Học viện PGVN tại Hà Nội tiếp tục được chia sẻ và thực tập thiền định Phật giáo. Thích Tâm Đức

17-10-22
TT. Thích Tâm Đức giảng Thiền Phật Giáo tại Học viện PGVN – Tp. Hà Nội

Từ ngày 12/10/2022 chúng tôi lại có thiện duyên chia sẻ đề tài Thiền Phật Giáo tại Học viện PGVN – Tp. Hà Nội. Sáng nay tại Sóc Sơn tiết trời 19 độ, nắng ấm, đẹp. Học viên với những tăng ni sinh trẻ đầy vui tươi và sức sống! Thích Tâm Đức

14-10-22