Thượng toạ Tiến sĩ Thích Tâm Đức giảng dạy Đại cương Thiền Phật giáo tại Học viện Phật giáo Việt Nam – Hà Nội

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

 Cách nay hơn 2600 năm tại Ấn Độ, Đức Phật-Người đầu tiên trên hành tinh này – sau 49 ngày đêm thiền định đã tự mình chứng ngộ, thấy được lý bất sinh bất diệt trong thế giới hiện tượng của vô thường, sinh diệt. Ngài đã chứng được tam minh: Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh, thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, biết rõ: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại kiếp sống này nữa”. Ngài đã thành bậc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đây là kinh nghiệm chứng tỏ việc hành thiền khai thông con đường tiến đến giác ngộ, giải thoát.
Trong tiến trình tu tập, và hướng đến sự an lạc. Đức Thế Tôn đã khẳng định rằng: “Muốn được sự giải thoát giác ngộ, muốn được sự thanh thản tâm hồn, muốn chế ngự và đoạn trừ dục lạc thì không có gì tốt hơn khác ngoài phương pháp hành thiền.”
Tăng Ni sinh học viện được duyên lành, phước báu khi được Thượng tọa Tiến sĩ. Thích Tâm Đức hướng dẫn về khái niệm và phương pháp hành thiền. Đây là môn học thiết thực và giá trị cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN Hà Nội. Được biết Thượng tọa Thích Tâm Đức là một trong nhiều nhà nghiên cứu chuyên sâu về Thiền tại Việt Nam và Quốc tế. Thượng tọa có học vị Tiến sĩ Phật học năm 1997 và Tiến sĩ Triết học năm 2003 tại Đại học Delhi, Ấn Độ, Tiến sĩ Danh dự tại Đại học International University of Morality, Florida, USA năm 2018. Thượng tọa là Ủy viên Thường trực HĐTS Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Thường trực Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam và Phó Viện trưởng, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh…
Sau thời gian được Thượng tọa chia sẻ trên lớp, Thầy còn hướng dẫn cụ thể cho Tăng Ni sinh các bước cơ bản khi hành thiền trong sự an nhiên tĩnh tại. Qua Thiền định, sức mạnh của tâm hồn được bồi dưỡng, giữ được sự an lạc trong tâm. Thiền còn giúp con người biết cách khai phá, phát huy nguồn năng lượng có sẵn bên trong và phát triển chúng theo hướng tích cực. Khi thực sự hiểu rõ về năng lượng và bản ngã, con người sẽ sáng suốt hơn, biết cách điều khiển về nhận thức, trí tuệ và cảm hứng qua các cấp độ khác nhau để đạt được hiệu quả mong muốn.
Là thế hệ Tăng Ni sinh trẻ, tiếp nối của chư Phật, chư Tổ, chư Tôn Thiền Đức, chúng con thấy mình thật may mắn, xin nguyện sống và thực tập theo giáo lý của quý Ngài truyền trao để xứng đáng là “Sứ giả của Như Lai”.
Kính chúc Thượng tọa pháp thể khinh an, hoằng khai chính pháp, chúng sinh dị độ, luôn có những đóng góp trong sự nghiệp đào tạo Tăng tài của Giáo Hội.
NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT, TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.
________
TT-TV
Nội dung chính
Comments