TT. Thích Tâm Đức giảng Thiền Phật Giáo tại Học viện PGVN – Tp. Hà Nội

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Từ ngày 12/10/2022 chúng tôi lại có thiện duyên chia sẻ đề tài Thiền Phật Giáo tại Học viện PGVN – Tp. Hà Nội. Sáng nay tại Sóc Sơn tiết trời 19 độ, nắng ấm, đẹp.
Học viên với những tăng ni sinh trẻ đầy vui tươi và sức sống!
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments