• Home
  • Thẻ Định lý duyên khởi
Nghị định thư Kyoto – Phản ánh lời kêu cứu của môi trường

Nghị định thư Kyōto là một nghị định liên quan đến Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu tầm quốc tế của Liên hiệp quốc với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bản dự thảo được ký kết vào ngày 11 tháng 12 năm 1997 tại Hội nghị các bên tham…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Từ định lý duyên khởi đến môi trường

Từ định lý duyên khởi này mà đức Phật khám phá ra cái nguyên nhân sâu xa nhất khiến con người luân hồi khổ đau trong sinh tử, đó là cái Ngã (tôi, self, soul, atta, atma) và chính cái Ngã này dẫn đến tham ái (taṅhā). Để phá trừ cái Ngã này đức Phật…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Vạn Pháp do duyên sanh

Đức Phật sanh ra ở trong rừng cây sala, ngồi thiền thành đạo dưới gốc cây bồ đề và nhập niết bàn dưới hai cây sala[1]. Trong thời gian hoằng pháp, ngài ca ngợi vẻ đẹp của rừng núi và các ẩn sĩ tu tập ở trong đó. Các đệ tử của ngài qua nhiều…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức