NIỆM PHẬT TRONG KINH TẠNG PALI VÀ NIỆM PHẬT A DI ĐÀ

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào lúc 8g30 tối ngày 01/08/2022.

Nội dung chính
Comments