• Home
  • Thẻ NIỆM PHẬT
NIỆM PHẬT TRONG KINH TẠNG PALI VÀ NIỆM PHẬT A DI ĐÀ

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào lúc 8g30 tối ngày 01/08/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức