NGHĨA ĐEN VÀ NGHĨA BÓNG TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Hòa thượng Thích Tâm Đức chia sẻ bài pháp “NGHĨA ĐEN VÀ NGHĨA BÓNG TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA” – Ứng dụng Lục hòa trong cuộc sống, tại nhà hàng chay Tâm An Lạc, 426 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội (16/9/2023).

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *