Đạo Tràng Thiền Phật Giáo và Thiền Trà Cúng Dường Thiền Viện Vạn Hạnh

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Buổi lễ cúng dường thành kính và trang nghiêm
     Chiều 17/7/2022, đạo tràng Thiền Phật Giáo và Thiền Trà đã trang nghiêm như pháp tề tựu đông đủ tại chánh điện Thiền viện Vạn Hạnh, Tp.HCM để cúng dường trai tăng nhân ba tháng an cư kiết hạ PL. 2566, DL. 2022.
     Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đây là thời điểm mùa mưa bất tiện khi đi khất thực và tránh giẫm đạp côn trùng nên Phật chế ra pháp An Cư. Chư Tăng Ni dành trọn thời gian cấm túc này cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.
Chư Tăng Thiền Viện Vạn Hạnh tham dự lễ cúng dường
Buổi lễ được diễn ra với sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng tại Thiền viện Vạn Hạnh gồm có:
-HT. Thích Chơn Nguyên
– HT. Thich Huệ Chúc
– TT. Thích Tâm Đức
– TT. Thích Tâm Minh
– TT. Thích Phước Đạt
– TT. Thích Tâm Chánh
– TT. Thích Tâm Chơn
– và 24 vị tăng khác

Phật tử đạo tràng Thiền Phật Giáo và Thiền Trà tác bạch cúng dường
Về phía Phật tử cúng dường có khoảng 50 vị và đại diện tác bạch cúng dường là Phật tử Nguyên Phúc.
Trong bài kinh Cúng Dường Phân Biệt đức Phật đã phân chia 14 loại bố thí, cúng dường và số lượng công đức từ thấp lên cao như sau:
– 100 phần công đức bố thí cho súc vật
– 1000 phần công đức bố thí cho người phàm phu theo ác giới
– 100.000 phần công đức bố thí cho người phàm phu tuân thủ giới luật
– 100.000 ức phần công đức cho ngoại đạo không tham đắm trong các dục
– Vô số lượng phần công đức cho 10 hạng hiền thánh từ vị Đang nhập Dự Lưu cho đến Như Lai, Phật.
Hôm nay các Phật tử đã vâng lời Phật dạy và đã cúng dường cho hạng người đáng cúng dường, những người đang đi trên con đường Phật đạo. Công đức của quý Phật tử thật vô số lượng!

Chư tăng hoan hỉ chứng minh

Do vậy, chư tăng vô cùng hoan hỉ, tán thán công đức của quý Phật tử gần xa . Nguyện hồi hướng công đức thù thắng này đến tất cả quý Phật tử được thật nhiều tuổi thọ, sắc đẹp, tài sản và sức khỏe theo lời Phật dạy.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.

-Thích Tâm Đức-
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *