• Home
  • Thẻ Đạo Tràng Thiền Phật Giáo và Thiền Trà
ĐẠO TRÀNG THIỀN ỨNG DỤNG VẠN HẠNH LÀM LỄ TRI ÂN THẦY

Hòa chung niềm vui Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 đêm thứ bảy 19/11 đạo tràng Thiền Ứng dụng Vạn Hạnh lại gặp nhau có một buổi lễ Tri ân nho nhỏ. Mở đầu là hai bài hát nhẹ nhàng và ấm áp về tình thầy. Uống nước nhớ nguồn Ơn thầy mở lối soi…Read More

26-11-22
Định nghĩa thiền Phật giáo

Tối CN 30/10/2022 chúng tôi lại gặp nhau ở thiền trà Vạn Hạnh để cùng nhau tu tập pháp môn thiền Phật giáo. Mở đầu, đạo tràng nghe lại tiến trình giải thoát gồm có 5 giai đoạn: giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. TIếp theo là sự phân tích ý nghĩa…Read More

01-11-22
Đêm thiền trà 09/10/2022 với chủ đề ” Định nghĩa Sơ Thiền”

Đêm thiền trà CN 09/10/2022. Trước khi ngồi thiền Đạo tràng được nghe nhắc lại Lộ trình tu tập đến giác ngộ, giải thoát, đó là: Giới, Định, Tuệ, Gỉai thoát, Giải thoát tri kiến. Sau đó, Đạo tràng được nghe phân tích và chia sẻ về định nghĩa Sơ thiền “Vị ấy ly dục,…Read More

10-10-22
Thiền trà Vạn Hạnh chủ nhật tối 25-09-2022

6g đêm CN 25-09-2022 đạo tràng chúng tôi lại gặp nhau để hành trì một phương pháp đặc biệt của Phật giáo, đó là Thiền. Nhân dịp kỷ niệm đúng một năm khi cả thế giới lúc ấy đang chịu sự hoành hành của dịch bịnh Covid-19 chúng tôi phải hoằng pháp Online. Đêm nay…Read More

26-09-22
Đêm thiền trà tối chủ nhật 18/09/2022

Tối CN 18/09/2022 đạo tràng thực tập Thiền tại Thiền viện Vạn Hạnh. Lộ trình tu tập đi đến giải thoát khổ đau trong đạo Phật gồm 5 bước: -giới, -định, -tuệ, -giải thoát, -giải thoát tri kiến. Để có được bước tu tập thứ hai là Định được thuận lợi hành giả phải hành…Read More

21-09-22
Đạo tràng thiền Phật giáo thực hành tu tập thiền chánh niệm

Đêm 28/08/2022 tại thiền phòng Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Đức giao lưu cùng với hai khách mời từ Mỹ đến là TT. Thích Tâm Hỷ và cô Thu Nowak cùng khoảng 35 thiền sinh. Là một cư sĩ nữ không học kinh sách nhiều nhưng lại tiếp xúc và học hỏi trực tiếp từ…Read More

30-08-22
Đạo Tràng Thiền Phật Giáo và Thiền Trà Cúng Dường Thiền Viện Vạn Hạnh

Buổi lễ cúng dường thành kính và trang nghiêm      Chiều 17/7/2022, đạo tràng Thiền Phật Giáo và Thiền Trà đã trang nghiêm như pháp tề tựu đông đủ tại chánh điện Thiền viện Vạn Hạnh, Tp.HCM để cúng dường trai tăng nhân ba tháng an cư kiết hạ PL. 2566, DL. 2022.  …Read More

19-07-22 Thích Tâm Đức