CHÁNH PHÁP CÒN PHẢI BỎ ĐI

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

PHÁP THOẠI “CHÁNH PHÁP CÒN PHẢI BỎ ĐI”
Giảng sư: Hòa Thượng Thích Tâm Đức
Địa điểm: Thiền viện Vạn Hạnh, 750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.
Thời gian: 8g30 sáng 12/11/2023

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *