• Home
  • Danh mục Giảng Pháp
Happy Teacher’s Day

Khoa Anh văn Phật pháp Học viện PGVN tại Tp. HCM tổ chức online Lễ Tri Ân Ngày Nhà Giáo 20/11/2021.

17-07-22 Thích Tâm Đức
ĐỨC PHẬT: TỪ HÌNH TƯỚNG ĐẾN TRÍ TUỆ

Trong cả hai truyền thống Phật giáo Nam tông và Bắc tông đều cho rằng, Phật không phải là hình tướng mà là trí tuệ và ngài thuyết pháp nhằm giúp chúng sanh ngang qua sự tu tập mà làm phát khởi trí tuệ của mình để vượt qua khổ đau và có được hạnh…Read More

16-07-22 Thích Tâm Đức
LÝ DO PHẬT THÀNH THẦN LINH TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA

  Vương triều Shunga (180-68 trước Công nguyên) hà khắc và cải đạo Phật tử Ấn Độ thành những tín đồ khuynh hướng về thần linh!

11-07-22 Thích Tâm Đức
BỐN LOẠI NHẬN THỨC

  Có 4 hạng người trên cuộc đời – Phàm phu, Hữu học, A la hán, Phật – và có 4 loại nhận thức tương ưng – Tưởng tri (Sañ-jānāti), Thắng tri (Abhi-jānāti), Liễu tri (Pari-jānāti), Tuệ tri (Pa-jānāti). Sự khác biệt giữa họ là THIỀN. Phàm phu KHÔNG THIỀN. Hữu học, A la hán,…Read More

04-05-22 Thích Tâm Đức
Câu chuyện phá mê mờ thứ 4

Tức Nhau Vì Tiếng Gáy!  

29-04-22 Thích Tâm Đức
Câu Chuyện Phá Mê Mờ Thứ 3

Có Phải Chết Là Hết?  

29-04-22 Thích Tâm Đức
Câu Chuyện Phá Mê Mờ Thứ 2

Có phải Phật là hình tướng?    

29-04-22 Thích Tâm Đức
Câu Chuyện Phá Mê Mờ Thứ 1

Nếu Ai Cũng Xuất Gia Hết?

29-04-22 Thích Tâm Đức