TRIẾT LÝ KINH PHÁP HOA P12

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Pháp thoại : Triết lý kinh Pháp hoa – phần 12.
Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học với luận án TS ” Triết lý Kinh Pháp Hoa – Phân tích khái niệm và học thuyết”.
Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán – San-Jose, California, USA.
Năm 2009.

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *