Buổi học đầu tiên của lớp Pali Grammar 6

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

    Ngày 26/09/2022, lớp Pali 6 thuộc khoa Anh văn Phật pháp, HVPGVN tại TP. HCM bắt đầu buổi học đầu tiên của giữa học kỳ mới.
Thượng Tọa Thích Tâm Đức
     Lớp bắt đầu học qua quyển sách mới Reading Pali với những đoạn văn Pali trong kinh tạng. Tăng ni sinh viên hơi ngỡ ngàng nhưng rồi sẽ quen nhanh khi được hướng dẫn chu đáo của giảng viên.
Một số hình ảnh tại lớp học:
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments