• Home
  • Thẻ HVPGVN Tp.HCM
Buổi học đầu tiên của lớp Pali Grammar 6

    Ngày 26/09/2022, lớp Pali 6 thuộc khoa Anh văn Phật pháp, HVPGVN tại TP. HCM bắt đầu buổi học đầu tiên của giữa học kỳ mới. Thượng Tọa Thích Tâm Đức      Lớp bắt đầu học qua quyển sách mới Reading Pali với những đoạn văn Pali trong kinh tạng. Tăng ni sinh viên…Read More

27-09-22 Thích Tâm Đức
Cúng dường trai tăng tại HVPGVN-Tp.HCM

Chùm ảnh Phật tử Giác Tâm An đại diện cho các Phật tử Cộng Hoà Liên Bang Đức cúng dường trai Tăng đến hơn 1200 Tăng Ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM, ngày 24-08-2022.

27-08-22