Cúng dường trai tăng tại HVPGVN-Tp.HCM

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Chùm ảnh Phật tử Giác Tâm An đại diện cho các Phật tử Cộng Hoà Liên Bang Đức cúng dường trai Tăng đến hơn 1200 Tăng Ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM, ngày 24-08-2022.
Nội dung chính
Comments