TRIẾT LÝ KINH PHÁP HOA P2

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Triết lý kinh Pháp hoa – phần 2.

Giảng sư: Thượng tọa, Tiến sĩ, Thích Tâm Đức.

Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán – San-Jose, California, USA.

Năm 2009.

Nội dung chính
Comments