THƯỢNG TỌA THÍCH TÂM ĐỨC CHIA SẺ PHẬT PHÁP TẠI LINH QUY PHÁP ẤN PHẦN 2

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Thượng Tọa Thích Tâm Đức chia sẻ Phật pháp tại chùa Linh Quy Pháp Ấn, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng ngày 01.09.2022. Video: Youtube Chơn Chánh Hạnh

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *