• Home
  • Thẻ Linh Quy Pháp Ẩn
THƯỢNG TỌA THÍCH TÂM ĐỨC CHIA SẺ PHẬT PHÁP TẠI LINH QUY PHÁP ẤN PHẦN 2

Thượng Tọa Thích Tâm Đức chia sẻ Phật pháp tại chùa Linh Quy Pháp Ấn, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng ngày 01.09.2022. Video: Youtube Chơn Chánh Hạnh

05-09-22 Thích Tâm Đức
THƯỢNG TỌA THÍCH TÂM ĐỨC CHIA SẺ PHẬT PHÁP TẠI LINH QUY PHÁP ẤN PHẦN 1

Thượng Tọa Thích Tâm Đức chia sẻ Phật pháp tại chùa Linh Quy Pháp Ấn, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng ngày 01.09.2022. Video: Youtube Chơn Chánh Hạnh

05-09-22 Thích Tâm Đức
Giao lưu tu học tại chùa Linh Quy Pháp Ấn, tỉnh Lâm Đồng ngày 01/09/2022

Theo sự thỉnh mời của thầy Trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn, tỉnh Lâm Đồng TT. Thích Tâm Đức cùng với quý thầy và Phật tử đã thăm viếng và giao lưu Phật pháp tại đây, đêm 01/9/2022. Được biết Đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn tu học và thiền tập theo Kinh tạng…Read More

03-09-22