Giao lưu tu học tại chùa Linh Quy Pháp Ấn, tỉnh Lâm Đồng ngày 01/09/2022

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Theo sự thỉnh mời của thầy Trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn, tỉnh Lâm Đồng TT. Thích Tâm Đức cùng với quý thầy và Phật tử đã thăm viếng và giao lưu Phật pháp tại đây, đêm 01/9/2022.
Được biết Đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn tu học và thiền tập theo Kinh tạng Pali.
Nội dung chính
Comments