THÔNG BÁO-2: THUYẾT GIẢNG “TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA” TẠI TRƯỜNG HẠ CHÙA TƯỜNG VÂN, LOWELL, MASSACHUSETTES, HOA KỲ

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

TT. Thích Tâm Đức tiếp tục chia sẻ Pháp thoại “Tư Tưởng Kinh Pháp Hoa” tại Trường kiết hạ an cư chùa Tường Vân, Lowell, Massachusettes, Hoa Kỳ vào lúc 9g15 sáng 01/08 và 02/08/2022 (tức 8g15 tối 01/08 và 02/08/2022 tại Việt Nam)
Buổi thuyết giảng được Live trực tiếp trên trang Facebook:

https://www.facebook.com/thichtamducvn

Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments