• Home
  • Thẻ KINH PHÁP HOA
Dược thảo dụ (Ví dụ cây cỏ thuốc) trong Kinh Pháp Hoa

Đức Phật dùng hình ảnh cây thuốc để giúp chúng sinh dễ hiểu, đây là một phương thuốc để trị bệnh, Đức Phật lấy hình ảnh của 3 cây cỏ thuốc: cây cỏ thấp, cây cỏ trung và cây cỏ cây. Trong phẩm nói “Ví như cùng một trận mưa, cùng một nguồn đất tại…Read More

14-10-22 Thích Tâm Đức
“Ekayāna Philosophy of the Saddharmapuṇḍarīka Sūtra” (Triết lý Nhất thừa của Kinh Pháp Hoa)

Quyển sách “Ekayāna Philosophy of the Saddharmapuṇḍarīka Sūtra” (Triết lý Nhất thừa của Kinh Pháp Hoa) do nhà xuất bản Low Price Publications ở Delhi in ấn và phát hành, hiện ở trong Thư viện Quốc hội Mỹ và được giới thiệu trên các Website quốc tế. Thông tin tác phẩm Tác giả: Thích Tâm…Read More

10-10-22 Thích Tâm Đức
Triết lý Kinh Pháp Hoa

Một bộ kinh Đại thừa Phật giáo – được dịch thành nhiều thứ tiếng, được nhiều học gỉa nghiên cứu, được tụng đọc bởi nhiều người ở các nước Đông Á và là nền tảng của nhiều tông phái Phật giáo nổi tiếng ở Trung Hoa và  Nhật Bản – đó là Diệu Pháp Liên…Read More

22-08-22 Thích Tâm Đức
TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA PHẦN 4

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào ngày 02/08/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức
TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA PHẦN 3

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào ngày 01/08/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức
TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA PHẦN 2

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ, ngày 30/07/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức
TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA PHẦN 1

T.T Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào ngày 28/07/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức
THÔNG BÁO-2: THUYẾT GIẢNG “TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA” TẠI TRƯỜNG HẠ CHÙA TƯỜNG VÂN, LOWELL, MASSACHUSETTES, HOA KỲ

TT. Thích Tâm Đức tiếp tục chia sẻ Pháp thoại “Tư Tưởng Kinh Pháp Hoa” tại Trường kiết hạ an cư chùa Tường Vân, Lowell, Massachusettes, Hoa Kỳ vào lúc 9g15 sáng 01/08 và 02/08/2022 (tức 8g15 tối 01/08 và 02/08/2022 tại Việt Nam) Buổi thuyết giảng được Live trực tiếp trên trang Facebook: https://www.facebook.com/thichtamducvn…Read More

31-07-22 Thích Tâm Đức
PHÁP HOA 7 USA

Phẩm 7 Hóa thành dụ, Kinh Pháp Hoa. Niết bàn chưa phải là đích đến, chỉ là giả danh, hành giả Thanh văn thừa và Duyên giác thừa cần phải buông xả để đi tới Phật đạo rốt ráo, chân thực. Hay nói cách khác, đây là tinh thần Vô đắc theo Phật giáo Đại…Read More

23-07-22 Thích Tâm Đức
PHÁP HOA 5 – 6 USA

KINH PHÁP HOA: – Phẩm 5: Dược thảo dụ nói cả 3 thừa hãy tu tập vừa sức thì từ từ sẽ đến giác ngộ, giải thoát. -Phẩm 6: Bốn thanh văn được đức Phật Thích Ca thọ ký cho thành Phật trong tương lai,. Số lượng hành giả tu tập theo Đại thừa và…Read More

23-07-22 Thích Tâm Đức