THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Hòa Thượng Thích Tâm Đức chia sẻ bài pháp “Thiên Đường và Địa Ngục” tại khóa an cư kiết hạ, chùa Bửu Quang, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
(15/07/2023)

 

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *