Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc 2008 (PL.2552) tại Việt nam với niềm tin và trí tuệ

Vui thay Phật ra đời! Vui thay Pháp được giảng! Vui thay Tăng hoà hợp! Năm nay, 2008 cũng là Phật lịch 2552, nước Việt Nam ta vinh dự đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại: Lần đầu tiên một tổ chức quốc tế – Liên hợp quốc – đã tổ chức Đại…Read More

24-08-22 Thích Tâm Đức
Xung Đột và Ảo Giác

Xung đột là chuyện  thường ngày của con người ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Nó dễ dàng xảy ra trong một con người, trong một gia đình hoặc trong một phạm vi lớn hơn, giữa những sắc tộc hay giữa những quốc gia; và mỗi khi xảy ra  nó dẫn tới…Read More

03-08-22 Thích Tâm Đức