Phật Giáo Và Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3

Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hợp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hằng năm do Liên Hợp Quốc chính thức hóa từ năm 1977. Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ lần đầu tiên được tổ chức…Read More

08-03-23 Thích Tâm Đức
Phật giáo và ngày quốc tế phụ nữ 08-03

Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hợp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hằng năm do Liên Hợp Quốc chính thức hóa từ năm 1977. Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 1909 tại New York, Mỹ do Đảng Xã hội Mỹ đề…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức