Ehi Bhikkhuni và ngày quốc tế phụ nữ 08/03

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Cách nay khoảng 25 thế kỷ, Phật giáo Nguyên thuỷ đã công nhận Nữ quyền với hình thức Tỳ kheo ni (bhikkhunī) trong tăng đoàn. Vị ni đầu tiên vinh hạnh được đức Phật truyền Đại giới với câu nói “Ehi bhikkhunī” (Này Tỳ-kheo-ni, hãy đi đến) là Bhaddā Kuṇḍalakesā.
Khoảng 5 thế kỷ sau đó, tức đầu Công nguyên, Phật giáo Đại thừa cũng thế, cũng tôn trọng Nữ giới. Trong Kinh Duy-ma-cật “The Holy Teaching of Vimalakīrti” gồm có 12 chương, chương 7 đã ca ngợi vị thiên nữ tài-đức, tự độ – độ tha song toàn, viên mãn, tóm tắt như sau: Chương 7 ; The Goddess (Thiên nữ). Cuộc đối thoại giữa Duy-ma-cật và Xá-lợi-phất về tình yêu vô ngã vị tha, bình đẳng (mahamaitri) dưới nhiều góc cạnh. Rồi một thiên nữ xuất hiện dùng tài hùng biện với Xá-lợi-phất nhằm nhấn mạnh sự ưu việt của Đại thừa. Do bị thách thức, thiên nữ này thi triển thần thông, làm hoán chuyển giữa thân mình và thân của Xá-lợi-phất để cho thấy sự bình đẳng, vô phân biệt về giới tính. Sau cùng, Duy-ma-cật nói rằng, thiên nữ này đã phục vụ 92 triệu tỉ Phật nay có trí tuệ siêu việt, đạt sự bất sinh, chứng sự bất thối và có thể sống bất cứ nơi nào theo hạnh nguyện để hoá độ chúng sinh.
Trong Phật giáo, tứ chúng đồng tu – tỷ kheo tăng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ – hỗ trợ nhau cùng thấy và chứng nghiệm được hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại.
Qua vài gợi ý trên, người viết mong rằng NGÀY 08/3 cần được ý thức một cách chân thành và thực hiện ngay trong thân-khẩu-ý của mỗi con người, nhất là người nam, người nam nước Việt.
HT. Thích Tâm Đức.
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *