SỰ HÌNH THÀNH MỘT BẬC THÁNH NHÂN

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Pháp thoại SỰ HÌNH THÀNH MỘT BẬC THÁNH NHÂN do Hòa Thượng Thích Tâm Đức giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 tại Chùa Quan Âm Đông Hải (xã Vĩnh Hải, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), ngày 02/09/2023.

Nguồn: ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *