QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào lúc 8g30 tối ngày 02/08/2022.

Nội dung chính
Comments