LÝ DO PHẬT THÀNH THẦN LINH TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

 

Vương triều Shunga (180-68 trước Công nguyên) hà khắc và cải đạo Phật tử Ấn Độ thành những tín đồ khuynh hướng về thần linh!

Nội dung chính
Comments